40 thanh niên tấn công nhầm ba người đi đường

Hà NộiNguyễn Quốc Anh (19 tuổi) rủ 40 người cầm 20 tuýp sắt gắn dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn tình cảm song chém nhầm ba người đi đường.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/40-thanh-nien-tan-cong-nham-ba-nguoi-di-duong-4083635.html