Bộ Tài chính đề nghị giảm chi hội nghị, công tác nước ngoài

Để có nguồn lực chống Covid-19, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giảm ít nhất 30-50% kinh phí hội nghị, công tác.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/bo-tai-chinh-de-nghi-giam-chi-hoi-nghi-cong-tac-nuoc-ngoai-4083231.html