Công nghệ

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đây là quy chế phối hợp giữa hai bộ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

Chiều 24/11, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) và Bộ Công an. Tham dự lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an. 

Đây là quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác
Buổi làm việc giữa Bộ TT&TT và Bộ Công An. Ảnh: Trọng Đạt

Quy chế phối hợp này gồm 3 chương, 10 điều quy định về nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. 

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ TT&TT đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hai bộ. Điều này nhằm tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hai bộ, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Tô Lâm đã ký quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ảnh: Trọng Đạt

Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Đảng và Nhà nước, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin, bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bộ, đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý giải quyết các vấn đề về công tác phối hợp. 

Quy chế cũng quy định hơn 30 nội dung công việc cụ thể có liên quan đến trách nhiệm của hai bộ trong công tác phối hợp. Căn cứ vào các nội dung đã quy định tại quy chế phối hợp này và chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thuộc hai bộ có trách nhiệm chủ động lên phương án phối hợp cụ thể, chi tiết. 

 
Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho lãnh đạo Bộ TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt

Bộ TT&TT và Bộ Công an thống nhất giao văn phòng của hai bộ là cơ quan thường trực, điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy chế này. 

Định kỳ hằng năm, hai bộ sẽ luôn phiên, chủ trì, tổ chức đánh giá kết quả phối hợp, thực hiện và thống nhất kế hoạch cụ thể trong năm tiếp theo. Sau 5 năm, hai bộ sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế. 

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” cho lãnh đạo Bộ Công An. Ảnh: Trọng Đạt 

Tại lễ ký kết, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 15 cán bộ, lãnh đạo Bộ TT&TT nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” cho 15 cán bộ, lãnh đạo Bộ Công an để ghi nhận thành tích của các cá nhân đã đóng góp cho ngành TT&TT. 

Trọng Đạt

Nguồn tin: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bo-tt-tt-va-bo-cong-an-ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-795912.html

Tin liên quan

Back to top button
Close
Close