Cả nước vắng lặng lúc 13 giờ

Cách ly xã hội trong Covid-19 khiến các thành phố từ Bắc vào Nam vốn đông đúc trở nên trống vắng cả ngày.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/ca-nuoc-vang-lang-luc-13-gio-4081113.html