Cách tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu tăng dần theo mỗi năm là 3 tháng cho đến khi đạt 62 tuổi với nam; tăng 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi với nữ.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/cach-tinh-tuoi-nghi-huu-theo-luat-moi-4080201.html