Chuẩn bị kế hoạch đón người Việt bị kẹt ở sân bay nước ngoài

Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài được giao rà soát, khẩn trương có kế hoạch đón công dân đang bị kẹt ở sân bay về Việt Nam.  

Nguồn tin: https://vnexpress.net/chuan-bi-ke-hoach-don-nguoi-viet-bi-ket-o-san-bay-nuoc-ngoai-4081126.html