Đà Nẵng chi tiền hỗ trợ dân

Người đang hưởng trợ cấp, hộ nghèo, hộ kinh doanh cá thể và người lao động nghỉ không lương sẽ được hỗ trợ từ 500.000 đến 1,8 triệu đồng một tháng.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/da-nang-chi-tien-ho-tro-dan-4082972.html