Diễm My 9x chăm đọc sách, tập yoga

Diễn viên Diễm My 9x đọc sách, tập yoga hay xem lại phim cô đóng… khi thực hiện cách ly xã hội, ở nhà tại TP HCM, phòng Covid-19.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/giai-tri/diem-my-9x-cham-doc-sach-tap-yoga-4078705.html