Đình chỉ hoạt động 4 cơ sở xả thải bẩn xuống sông Mã

Thanh HóaPhó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền quyết định đình chỉ 4 cơ sở sản xuất bột giấy và giấy vàng mã ở huyện Bá Thước, Quan Hóa từ ngày 6/4.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/thoi-su/dinh-chi-hoat-dong-4-co-so-xa-thai-ban-xuong-song-ma-4080444.html