Giá điện giảm 10% từ kỳ ghi hoá đơn tháng 5

Hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch sẽ được giảm tiền điện trong ba tháng (4, 5 và 6). 

Nguồn tin: https://vnexpress.net/gia-dien-giam-10-tu-ky-ghi-hoa-don-thang-5-4085618.html