Hải sản cho nhà giàu giảm giá mạnh vì dịch bệnh

Cua huỳnh đế, tôm hùm, tu hài… vốn khan hiếm và thường có giá cao nay giảm 30-50% vì nhà hàng, quán ăn đóng cửa.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/hai-san-cho-nha-giau-giam-gia-manh-vi-dich-benh-4085196.html