HDBank thúc đẩy nền tảng ngân hàng số

Ngân hàng xác định số hóa là giải pháp trọng tâm để đạt các mục tiêu chiến lược trong thập kỷ tới và 2020 là năm bản lề của chuyển đổi số.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/hdbank-thuc-day-nen-tang-ngan-hang-so-4082612.html