Hộ chiếu nào quyền lực nhất thời Covid-19?

Đại dịch tác động đến tự do đi lại của công dân toàn cầu, ngay cả những hộ chiếu quyền lực nhất cũng tạm thời bị vô hiệu. 

Nguồn tin: https://vnexpress.net/ho-chieu-nao-quyen-luc-nhat-thoi-covid-19-4081240.html