Kiểm soát viên không lưu cách ly tại trung tâm điều hành bay

Các kiểm soát viên làm việc và cách ly y tế trong 15 ngày tại các trung tâm điều hành bay để hạn chế lây nhiễm Covid-19.  

Nguồn tin: https://vnexpress.net/thoi-su/kiem-soat-vien-khong-luu-cach-ly-tai-trung-tam-dieu-hanh-bay-4080293.html