Kiến nghị tiếp tục xuất khẩu gạo nếp

Gạo nếp được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các địa phương, hiệp hội đề nghị cho xuất khẩu trở lại vì tồn kho lớn và không ảnh hưởng an ninh lương thực. 

Nguồn tin: https://vnexpress.net/kien-nghi-tiep-tuc-xuat-khau-gao-nep-4085320.html