Người lao động được ký hợp đồng điện tử từ năm 2021

Hợp đồng lao động có nhiều thay đổi từ 1/1/2021 với sự công nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/nguoi-lao-dong-duoc-ky-hop-dong-dien-tu-tu-nam-2021-4082169.html