Người lao động được nghỉ việc không cần báo trước

Nếu bị người sử dụng lao động ngược đãi hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng nhân phẩm, danh dự, người lao động được nghỉ việc không cần báo trước.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/nguoi-lao-dong-duoc-nghi-viec-khong-can-bao-truoc-4083105.html