Nhiều địa phương bỏ quy định thu phí người cách ly tập trung

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam dành hơn một tỷ đồng từ nguồn ủng hộ chống dịch bệnh để lo chi phí ăn ở cho người cách ly tập trung.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/nhieu-dia-phuong-bo-quy-dinh-thu-phi-nguoi-cach-ly-tap-trung-4081808.html