Nhổ một triệu bông tulip để ngăn khách đến

Hàn QuốcChính quyền Shinan phá một cánh đồng hoa vào 8/4 sau khi festival hoa mùa xuân bị hủy vì Covid-19.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/nho-mot-trieu-bong-tulip-de-ngan-khach-den-4082277.html