Nơi cho phép, nơi cấm đón khách

Một số địa phương yêu cầu khách sạn dừng đón khách; nơi khác cho phép tiếp nhận khách mới nhưng phải đảm bảo công tác phòng dịch.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/noi-cho-phep-noi-cam-don-khach-4082284.html