Nơi người dân chỉ muốn ở nhà một mình

Thụy ĐiểnLối sống “giỏi ở nhà một mình”của người dân được tin sẽ giúp họ đẩy lùi được Covid-19.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/noi-nguoi-dan-chi-muon-o-nha-mot-minh-4081007.html