Sản xuất khẩu trang thời dịch – cỗ máy in tiền không ổn định

Với công suất ít nhất 200 triệu chiếc mỗi tháng, Việt Nam đủ năng lực thành công xưởng khẩu trang vải thế giới nhưng đây lại là mặt hàng có tính mùa vụ. 

Nguồn tin: https://vnexpress.net/san-xuat-khau-trang-thoi-dich-co-may-in-tien-khong-on-dinh-4084377.html