Sổ tiết kiệm đứng tên mẹ, ai được quyền thừa kế?

Tôi là con cả, dưới có 2 em. Mẹ tôi mất đột ngột, số tiết kiệm  đứng tên bà thì ai được quyền thừa kế khi không có di chúc? (Lê Nam)

Nguồn tin: https://vnexpress.net/so-tiet-kiem-dung-ten-me-ai-duoc-quyen-thua-ke-4081906.html