Thiệt hại kinh tế của các nước khi kéo dài lệnh phong tỏa

Ấn Độ và Pháp đều được dự báo tăng trưởng âm năm nay sau quyết định gia hạn phong tỏa cách đây vài ngày.   

Nguồn tin: https://vnexpress.net/thiet-hai-kinh-te-cua-cac-nuoc-khi-keo-dai-lenh-phong-toa-4085011.html