Thu học phí khi học sinh nghỉ do Covid-19, có sai luật?

Tôi là phụ huynh một trường tư thục, đang bức xúc với thông báo thu hỗ trợ học phí lên đến 50% học phí hàng tháng. (Nguyễn Thanh Thuỳ)

Nguồn tin: https://vnexpress.net/thu-hoc-phi-khi-hoc-sinh-nghi-do-covid-19-co-sai-luat-4081685.html