Thủ tướng cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế

Khẩu trang y tế, đồ phòng hộ và thiết bị y tế phòng chống Covid-19 được xuất khẩu không khống chế tỷ lệ, với điều kiện đảm bảo nhu cầu trong nước. 

Nguồn tin: https://vnexpress.net/thu-tuong-cho-phep-xuat-khau-khau-trang-y-te-4085215.html