Tôi có phải trả nợ thay chồng cũ?

Tôi kết hôn năm 2010. Trong thời gian chung sống chồng liên tục vay tín dụng đen mà không bàn bạc với gia đình. (Đào Thị Ngọc Hải)

Nguồn tin: https://vnexpress.net/toi-co-phai-tra-no-thay-chong-cu-4081703.html