Trump tìm thêm 250 tỷ USD giúp doanh nghiệp nhỏ

Khoản vay 350 tỷ USD hiện tại có thể không đủ, khiến chính phủ Mỹ muốn Quốc hội duyệt thêm 250 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/trump-tim-them-250-ty-usd-giup-doanh-nghiep-nho-4081367.html