Về hưu có nên dùng 50 triệu đầu tư cổ phiếu?

Tôi muốn kiếm thêm thu nhập sau khi về hưu nhưng chưa biết nên mua ngoại tệ, vàng, gửi tiết kiệm hay đầu tư cổ phiếu với 50 triệu.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/ve-huu-co-nen-dung-50-trieu-dau-tu-co-phieu-4081800.html