Vietnam Airlines lo ngại khả năng hoạt động liên tục

Vietnam Airlines cho biết khả năng hoạt động liên tục sẽ phụ thuộc sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ và việc gia hạn các khoản vay từ ngân hàng, nhà cung cấp.

Nguồn tin: https://vnexpress.net/vietnam-airlines-lo-ngai-kha-nang-hoat-dong-lien-tuc-4083377.html